ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΡΙΕΖΗ 14, ΧΑΛΚΙΔΑ

| Ισολογισμός 2018 |Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2018 |

| Ισολογισμός 2017 | Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2017 |

| Ισολογισμός 2016 | Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2016 |

| Ισολογισμός 2015 | Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2015 |

| Ισολογισμός 2014 |